Continguts web i blog

Per aquesta botiga online de joies artesanals, ens hem ocupat de l’estratègia i creació de continguts web i la redacció de posts i articles del seu blog corporatiu.